گروه نرم افزاری روماک

سازمان خود را چابک کنید.

خودتان هر نرم افزاری می خواهید خلق کنید

کاربردی، جامع، به صرفه

مقالات سیستم های تولید و برنامه ریزی

سیستم چیست MRP

 سیستم چیست MRP

سیستم چیست MRP2

 سیستم چیست MRP2

بهای تمام شده چگونه محاسبه می شود

بهای تمام شده

ویژگی های محصولات روماک

  • بهینه سازی برای موبایل
  • کاربر پسند
  • امکان شخصی سازی
  • مدیریت راحت دسترسی
  • سرعت بالا در عملیات

طرح اعتماد مشتریان روماک