داشبورد مدیریت BI

هوشمند و دیتا محور تصمیم گیری کنید

فروشگاه اینترنتی روماک

در گذشته نه چندان دور مدیران تصمیم گیری های خود را بر اساس تجربه و غریزه انجام می دادند، پس از آن با بزرگتر شدن کسب و کارها و نیز حجم عظیم اطلاعات لازم بود تا از ابزاری به منظور نمایش دقیق و برلحظه اطلاعات استفاده کرد. با افزایش تعداد المان های دخیل در کسب کارها تنها گزارشات کفایت نکرده و باید از تمامی جهات و جوانب به وضعیت موجود دقت و اشراف داشت و حتی با استفاده از داده های قبلی کسب و کار ، بتوان رفتار آینده مشتریان را پیش بینی کرد. هر سازمان مدرن و مبتنی بر داده‌ها نیاز به نوعی داشبورد مدیریتی دارد تا بتواند از اجرای کسب و کار خود به صورت شهودی، به سمت اجرای کسب و کار با هوش خود حرکت نماید. در واقع داشبورد مدیریتی می‌تواند در تبدیل داده‌ ها به اطلاعات کمک کند.

دشبورد مدیریتی BI روماک

سیستمهای مبتنی بر هوش تجاری (Business Intelligence) که بعنوان داشبورد مدیریت نیز از آن یاد می شود یکی از ابزارهای مدرن و کارآمد است که ظرف دهه گذشته جهت دستیابی به خواسته های اطلاعاتی مدیران طراحی و پیاده سازی گردیده است.

راهکار فوق بر مبنا و بستر اطلاعاتی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) استقرار می یابد. سیستمهای مزبور با توجه به پوشش کلیه زنجیره های عملیاتی ، مالی و پشتیبانی میتوانند بصورت آنلاین اطلاعات مورد نیاز خود را از پایگاه داده  اخذ و پس از طبقه بندی و خلاصه سازی ، نسبت به تحلیل و مقایسه آن با شاخص های  مرجع اقدام نمایند. اطلاعات تحلیل شده بصورت های مناسب و در قالب های گرافیکی و جداول مورد نیاز در اختیار سطوح مختلف مدیران سازمان قرار خواهد گرفت.

دشبورد مدیریتی BI روماک

مقایسه داشبورد مدیریتی با گزارشات

بدلیل اینکه گزارشات می توانند دارای تصاویری همانند داشبورد باشند، با آنها اشتباه گرفته می شوند ولی در واقع بین آنها تمایزاتی وجود دارد که در ادامه ما به این تفاوت ها می پردازیم:

قابلیت ها داشبورد مدیریتی گزارشات
تعداد صفحات  تنها در یک صفحه   در یک یا چند صفحه
Data sources یک یا چند گزارش و یا dataset به ازای  هر داشبورد یک dataset به ازای هر گزارش
دسترسی از Desktop خیر بله، میتوانید گزارشات را از Desktop ایجاد و مشاهده نمایید
تنظیم هشدار قابلیت تنظیم هشدار با استفاده از ارسال ایمیل هنگام بروز شرایط مد نظر وجود دارد چنین امکانی برای گزارشات موجود نیست
شاخص کردن می توانید یک داشبورد را بعنوان داشبورد شاخص انتخاب کنید هیچ گزارشی را نمی توان شاخص کرد
دشبورد مدیریتی BI روماک
دشبورد مدیریتی BI روماک