اولین و مهمترین هدف،
فروش بالاست

مشتریان و فروشنده ها را سازماندهی کنید

درخواست دمو
فروشگاه اینترنتی روماک

بازاریابی و فروش را اصولی انجام دهید

هوشمندانه بفروشید تا فروش خود را چند برابر کنید

ساختار فروش تعریف کنید

فرآیند فروشی که در آن مراحل فروش تعریف کنید و انبارهای مشخصی اختصاص دهید و نیز گروه قیمتی برای مشتریان تعیین و از طریق کانال های فروش برای پرسنل فروش دسترسی به کالا و مشتری را محدود نمایید.

مدیریت قیمت

قیمت تمام شده برای هر کالا را با اختصاص تخفیفات متنوع و هر نوع اضافات (مالیات، عوارض، کرایه حمل و ...) تعریف و بینهایت لیست قیمت بسازید.

فرآیندهای فروش

با توجه به نوع فروش برای آن انواع فاکتور فروش، پیش فاکتور و فاکتور برگشت از فروش تعریف کنید.

تخفیفات متنوع

بنا به شرایط متفاوت از انواع تخفیفات پلکانی، سطری، محاسباتی، ترکیبی و ... برای یک تا بینهایت کالا در بازه های زمانی مختلف استفاده کنید.

تعدادی از ویژگیهای نرم افزار فروش و بازاریابی روماک

 • امکان ثبت بینهایت فاکتور
 • امکان ثبت بینهایت پیش پرداخت 
 • امکان ثبت بینهایت فاکتور مرجوعی
 • امکان ردیابی وضعیت فعلی سفارشات و گزارش‌گیری از سفارش‌های باز
 • امکان تعیین حداقل میزان قابل سفارش بر اساس کالا/گروه کالا و مشتری
 • امکان ثبت اطلاعات مشتریان حقیقی، حقوقی و دسته‌بندی آنها بر اساس گروه بندی‌های مختلف با قابلیتهای مختلف
 • امکان تعریف اطلاعات لیست قیمت محصولات و همچنین ذخیره تاریخچه آن برای گزارش‌گیری و رصد تغییرات قیمت‌ها 
 • امکان تعریف اطلاعات قراردادهای فروش هم به صورت ریالی و هم تعدادی به ازای کالا/ گروه کالاهای مختلف
 • امکان تفکیک اطلاعات قراردادها بر اساس نیروی فروش و نماینده فروش
 • امکان تعریف گروه‌های مختلف فروش به منظور تخصیص گروه کالای خاص به کارشناسان مربوطه و گزارش گیری
 • امکان تعریف سازمان فروش در سیستم شامل نیروهای فروش و نماینده‌ها و تعیین روش فروش
 • امکان ردیابی وضعیت فعلی سفارشات و گزارش‌گیری از سفارش‌های باز
 • امکان مدیریت و ردیابی دریافتی‌های حاصل از فروش به تفکیک روش پرداخت، مشتری و محصولات
 • امکان مرجوع کردن کالاها در صورت وجود عیب و یا عدم انطباق محصول با موارد موجود در فاکتور فروش
 • امکان فروش به مشتریان به هر یک از روش های اعتباری، امانی، نقدی، با پیش پرداخت و...
 • امکان ردیابی وضعیت پرداخت ها و محاسبه زیان حاصل از دیرکرد پرداخت مشتری
 • امکان ایجاد دفاتر و نمایندگی‌های فروش و گزارش‌گیری از عملکرد آنها
 • امکان تعریف مشتریان خاص و گروههای دیگر جهت ارائه خدمات متفاوت مانند تخفیفات یا لیست قیمت متفاوت
 • امکان تعریف گارانتی برای محصولات مختلف 

ماژول های یکپارچه با این سیستم

تعمیر و نگهداری
تعمیر و نگهداری

درخت تجهیز، ثبت فعالیت و درخواست اورهال، PM، EM، گزارشات تحلیلی

سیستم فروش

فروش گرم، سرد، فروشگاهی و امانی، انواع پروموشن و تخفیفات، توزیع

سیستم تولید

BOM چند سطی، فرآیند تولید، برنامه ریزی تولید، دستور تولید

سیستم مالی

صندوق و بانک، دریافت . پرداخت، تنخواه، تضامین، حسابداری